אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית היא למעשה כללי ההתנהגות של מה מותר ומה אסור של כל תאגיד המבקש לנהוג כשורה. ארגון המבקש לנהוג בהגינות ורוצה להתייחס כראוי לסובבים אותו חייב לנהוג לפי כללים ברורים אותם קובעים הארגונים המטפלים בכך. אחריות תאגידית אינה אומרת בהכרח פגיעה בתאגיד, למרות שלעתים יכולה לבוא האחריות הזו כן עם פגיעה ברווחים או בתפוקה של התאגיד. המטרה היא לעבוד בשיתופיות שחד גיסא אינה תפגע בתפקוד החברה הפרטית אך מאידך אינה תגיע על חשבונם של האזרחים. קח למשל, לחברה פרטית אין אפשרות למקסם רווחים על חשבון העובדים שלה. האחריות התאגידית מנסה למצוא את עמק השווה בין מיצוי הרווחים של החברה לבין שמירה על זכויות העובדים.

הפעילות של האחריות התאגידית

על מנת להגיע למצב המושלם יש לנקוט בקווים ברורים ובפעולות אופרטיביות על מנת להגיע למטרה. האחריות התאגידית דורשת בין היתר אתיקה כלפי העובדים והלקוחות, שקיפות ודיווח, הפרדה בין מוקדי הכוח בחברה, הגינות מסחרית (לא לשקר בפרסום), יחס הוגן ולא מפלה כלפי העובדים והלקוחות, שמירה על זכויות האדם, שמירה על איכות הסביבה, יצירת סביבה עבודה הוגנת לכל עובד ועבודת התנדבות על בסיס יומי, חודשי או שנתי. המטרה העיקרית של האחריות התאגידית היא לגרום לחברות הפרטיות להפנים ששמירה על כל הכללים האלו תפעל בסופו של דבר גם לטובתם בחזרה. הרצון של עוסקי האחריות התאגידית היא לא ליצור אנטגוניזם כלפיהם אלא להביא למצב שבו החברה הפרטית מקיימת את הכללים מבלי שדרושים זאת ממנה השכם וערב.

פעילות למען הקהילה

אחד הדברים שמבקשת האחריות התאגידית היא עזרה לקהילה. כך למשל יכול בעל חברה פרטית גדולה להחליט על תרומה גדולה מרווחיו למען ארגון צדקה מדי שנה. בעל החברה יכול בהחלט להפוך את התרומה לאירוע צדקה ענק שבו הוא משתף גם את כלל האזרחים. למעשה, באירוע צדקה שכזה מרוויחים כל הצדדים: החברה מרוויחה את הפרסום, הנזקקים מרווחים את התרומה והאזרחים מרוויחים פעילות חינוכית או פעילות חברתית. המטרה של האחריות התאגידית היא לפקח כדי שחברות ענק לא "ירכבו" על העניין הזה. חשוב לזכור שבנוסף לפעילות למען הקהילה יש לפעות במישורים נוספים ואין זה אומר שפעילות חברתית מספיקה.

שמירה על איכות הסביבה

מפעלי ענק עובדים כל היום על מנת לספק לנו שירותים כאלו ואחרים. מתוקף תפקידם הם פוגעים ומזהמים את האוויר והמקורות המים. המטרה היא האחריות התאגידית היא לגרום למפעלים אלו להפנים שפגיעה באיכות הסביבה היא פגיעה גם בהם שכן גם הם חיים על אותה פלנטה כמו האזרחים האחרים. המטרה היא למצוא את הדרך המושלמת שבה איכות הסביבה לא תפגע וגם המפעל ימשיך למקסם את רווחיו. אגב, האחריות התאגידית גם מגיעה על מנת לשמור על העובדים במפעלים אלו שיקבלו את ההגנה והשמירה הטובה יותר מפני חומרים מזיקים ושאיפת חומרים רעילים.