ביטוח אחריות מקצועית – סוגיה משפטית

ביטוח אחריות מקצועית

כל מי שמתעסק בעולם הביטוח יודע שהקושי עם תביעות נזיקין בכל הקשור לביטוח אחריות מקצועית הוא שצריך להוכיח האם הייתה התרשלות או לא כאשר תובעים נושא משרה.

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית בא לתת רשת ביטחון לנושאי המשרה בהתנהלותם היום יומית. כאשר מדובר באדם מקצועי, היינו מצפים שלכאורה לא יהיה צורך בביטוח כי אדם מקצועי ובר ניסיון לא זקוק לשום ביטוח. עם זאת, כאשר מדובר בנושאי משרה אשר מוטלת על כתפיהם אחריות רבה והם נתונים להרבה לחץ חשוב מאוד שתהיה להם ביטוח אחריות מקצועית. הבעיה שיש בתפקידים שלהם היא שהם מאוד עייפים, עם הרבה מאוד עומס ולעיתים בגלל העומס הרב שמוטל על כתפיהם הם עלולים לעשות טעויות אשר לא תמיד ניתן למנוע בשל הלחץ שרובץ עליהם.

מה המטרה של ביטוח אחריות מקצועית?

התפקיד של ביטוח אחריות מקצועית הוא לאפשר לנושאי משרה לעבוד באופן חופשי וללא חשש של תביעות ואזהרות על כל החלטה שיעשו תוביל לתביעה ולבעיות. כל נושא משרה שנכנס לתפקיד מקפיד על כך שכבר בחוזה ההעסקה שלו יהיה קיים סעיף על ביטוח אחריות מקצועית. חשוב מאוד שלכל נושא משרה יהיה ביטוח אחריות מקצועית למקרה שיעשה איזו שהיא החלטה אשר תשפיע לרעה על החברה ותוביל לכך שתהיה תביעה כל שהיא. תפקיד חברת הביטוח אשר דואגת לביטוח אחריות מקצועית היא ששכל שיש איזו שהיא תביעה, מפעילים את הביטוח ואז הלכה למעשה חברת הביטוח הופכת לשחקן המרכזי אשר מטפל בהליך התביעה.

תהליך הבדיקה של הביטוח

הסוגיה המשפטית שנבדקת בדרך כלל היא האם ההחלטה שנעשתה הייתה במסגרת החלטות סבירות שנושא משרה כמו נושא המשרה שנתבע מקבל או שמדובר בהחלטה חריגה. ככל שמדובר בהחלטה סבירה ולגיטימית (גם אם הרת אסון או ברת השפעה אשר התבררה בדיעבד כשלילית) לא יפעילו את הביטוח אחריות מקצועית אלא מי שנפגע מההחלטה ייאלץ לשאת במחיר אך אם היה מדובר בהחלטה שלא הייתה סבירה יש את חברות הביטוח של אחריות מקצועית אשר ישלם על הנזק שנגרם בעקבות ההחלטה של נושא המשרה. עולם הביטוח של נושאי משרה הוא עולם מורכב ומעניין וחשוב לדאוג להיות מוגן ובטוח שיש ביטוח בתוקף.

מקווים שעזרנו לכם להבין מהו ביטוח אחריות מקצועית ואנו ממליצים לכם לבטח את עצמכם ואת העסק שלכם כדי להימנע מתהליכי משפט מייגעים.