ביטוח CGL – ביטוח חשוב

ידוע כי לבתי עסק רבים וכן לארגונים גדולים רבים ישנם צרכים מורכבים ושונים מאד ועל כן דרישות

ביטוח שונות ומורכבות, לכן ביטוח CGL אינו רק ביטוח הכרחי אלא גם חשוב. חברת הביטוח הטובה

ביותר תתאים לכם את פוליסת ביטוח CGL הטובה ביותר לכם בהתחשב בכל המרכיבים של העסק

והסיכונים עמם הוא עלול להתמודד.

ביטוח CGL הוא למעשה ביטוח שהוא מסחרי ומיועד בעיקר לארגונים גדולים או לחברות גדולות.

מטרת ביטוח CGL הוא לכסות את החברות ואת הארגונים ולהעניק להם כיסוי מלא בכל מקרה של

תביעה כנגד החברות או כנגד כל נושאי המשרה בחברות. ביטוח מסחרי זה המוכר בשמו ביטוח CGL

הוא בעל שני ענפים מרכזיים: ביטוחים פיננסיים וכספיים לעסק וכן ביטוח על רכוש ועל האחריות

למוצרים המונפקים. למשל דירקטורים רבים עלולים למצוא עצמם חשופים עקב עבודתם לתביעות

רבות ואישיות מצד ברוקרים, בעלי מניות, גופי פיקוח שונים או אף לתביעות של עובדים במקום

העבודה. ביטוח CGL יספק להם את הכיסוי הרחב הכולל כיסוי על כל הוצאה משפטית, כיסוי

דירקטורים נוספים הקשורים גם הם לחברה, כיסוי נושאי המשרה בעסק הן אלו שכבר עזבו והן את

אלו שמתכוונים להעסיק בעתיד. גם חברות קטנות יותר יכולות ליהנות בהצטרפות לתחום ביטוח CGL

ולקבל כיסוי נרחב ביותר. כיוון שבתקופה האחרונה חלה עלייה רבה בעובדה שגם נותני שירות רבים

חשופים לתביעות בטענה למחדל, טעויות או רשלנויות ביטוח CGL מספק כיסוי גם לתביעות מסוג זה

וכן כיסויים בנושאי הפרת זכויות או תביעות על השמצה ודיבה ואת כל הוצאות ההגנה המשפטית

הכרוכה בכך. פוליסות מותאמות וייעודיות לתחום זה יכסו בצורה המקצועית כל נזק כספי וכן יותאמו

לכל צורך ספציפי שונה בענפים הרבים הקיימים עד לתחומים כגון נושאים טכנולוגיים, נושאי הנדסה

ומדיה. גם חברות המעניקות שירותים העוסקים בטכנולוגיה ובמוצריו מומלץ שיבטחו את החברה

באמצעות ביטוח CGL . ביטוח זה ממשיך ומכסה מספר רב של מקרים ונושאים כגון ביטוח לקבלנים

ליצירת סביבת עבודה בטוחה ומוגנת או ביטוח השבת מוצר המכסה במקרה של אובדן כספי וכל

הוצאה של מוצרים ששבו חזרה ליצרן