הסכם עבודה קיבוצי – ההסכם בין הארגון למעסיקים

הסכם עבודה קיבוצי נחשב להסכם בין כל ארגון עובדים ומעסיקיהם, לאחר שההסכם נחתם ונערך בליווי של משא ומתן בנוגע לפירוט כל תנאי העבודה וכל דרישות המעסיקים והארגונים. לכל הסכם עבודה קיבוצי ישנו תוקף חוקי המעוגן בחוק, ושעבירה על כל סעיף שבו עלולה לגרום לתביעות משפטיות ולכל הענישה המותרת בחוק. רבים ממקומות העבודה עורכים הסכם עבודה קיבוצי.

זהו הסכם נפוץ המיוצג במסגרת חוק ההסכמים הקיבוציים. בסעיפים אלו של הסכם עבודה קיבוצי הנושאים המפורטים בו מתייחסים לתחומים כגון: מה יהיו תנאי העבודה במקום העבודה הספציפי, מה יהיו כל תנאי העבודה המפורטים של העובד, זכויותיו וחובותיו, הסכם עבודה קיבוצי כולל פירוט מעוגן בחוק ובעל תוקף משפטי של נושאים כמו מה יהיו תנאי קבלת העובדים למקום העבודה, וכן באלו תנאים מותר יהיה לסיים את חוזה עבודתו במקום, מה יהיה יחס מקום העבודה, ולמעשה הסכם עבודה קיבוצי מקיף כל נושא העולה בין המעסיקים לעובדים כך שלמעשה הוא מקיף מכלול רב של נושאים, אינו מתיר מקום לשאלות ולכן מהווה חוזה עבודה אידיאלי בכל הקשור לזכויות וכן לחובות של הארגונים המעסיקים ושל העובדים באופן המפורט והמוגדר ביותר.

הסכם עבודה קיבוצי אינו רק נותן חוזה עבודה משפטי, אלא מגבה את מעמד העובד ואת מעמד המעסיק באופן ההגון ביותר. הסכם זה מתאים עצמו לרוח העכשווית של שמירה על כבוד הפרט ויצירת תנאי עבודה אידיאלים ואיכותיים ביותר לשם יצירת חברה מתוקנת יותר.

ישנם שני סוגים של הסכמים קיבוציים עיקריים- לדוגמא הסכם כללי יותר המתייחס לענף ספציפי במשק או לכאלו המאגדים כמה ענפים יחד. ההסכם השני של הסכם עבודה קיבוצי הוא הסכם ייחודי והוא נחתם באופן פרטי בין ארגון עובדים מסוים לבין מעסיק יחידי פרטי. ההסכמים הקיבוציים עוסקים בין היתר בנושאים כמו : יצירת שוויון הזדמנויות בעבודה, תנאי הקבלה לעבודה, פירוט התנאים לסיום העבודה, הזכות לקבלת תוספות יוקר, ציון המשכורת ומרכיביה, דמי ההבראה שינתנו לעובד, החזרי הוצאות הנסיעה, חובות הארגון וזכויותיו, חובות העובד וזכויותיו וכיוצא באלו.