פוליסת חבות המוצר – כיסוי כספי מלא כנגד כל תביעה

פוליסת חבות המוצר היא פוליסה חשובה ביותר המבטחת ומעניקה למעשה אחריות לכל נזק פיזי או

נפשי או לכל נזק כללי העלול להיגרם ללקוח כלומר לצד שלישי כלשהו, וכן הפוליסה מבטחת אף נזק

העלול להיגרם לרכושו של הלקוח לאחר שזה השתמש במוצר תחת אחריותו של המבוטח בפוליסה

זו. פוליסת חבות המוצר מבטחת למעשה כל יצרן, יבואן של מוצרים או יצואן וכן כל מפיץ או משווק

של מוצרים באחריות הנמשכת לאחר שהמוצרים יצאו מתחום חזקתם של המבוטחים. פוליסת חבות

המוצר מבטיחה בנוסף גם את אספקת המוצרים למשתמשים וכן את כל פעילויות ההתקנה או

ההרכבה של המוצרים, פוליסת חבות המוצר כוללת בתוכה גם טיפולים או תיקונים שונים של

המוצרים לאחר ששיווקתם אותם לציבור ויתכן ונמצאו לקויים, פגומים או הוחזרו חזרה. פוליסת חבות

המוצר היא בעלת הרחבות נוספות ללא תוספות כספיות נוספות למשל היא מכסה גם כל פגיעה

אישית או הגנה כנגד תהליכים פליליים שהוגשו נגד המבוטח. את פוליסת חבות המוצר ניתן לרכוש

באמצעות סוכני ביטוח בחברה וכמבוטחים ניתן לקבל פרטים נוספים. יש לקבל בטרם רכישת פוליסת

חבות המוצר מידע מקצועי ויעוץ אישי וכן לקרוא היטב את הוראות הפוליסה. תנאי פוליסת חבות

המוצר וסעיפיה מורכבים ומגוונים ויש על כן להסתמך על חברת הביטוח המהימנה ביותר ומומחית

לנושא פוליסת חבות המוצר. פוליסה זו מעניקה כיסוי כספי מלא כאשר לקוחות זוכים בתביעות וכן

מכסה את כל העלויות של הוצאות המשפט שיכולות להיות גבוהות במיוחד וממושכות, פעמים רבות

תביעות של לקוחות הסתיימו בדרישות לפיצויים כספיים בסכומים גבוהים מאד ועל כן פוליסת חבות

המוצר המבטחת נושא זה היא פוליסה נחוצה שכל בעל עסק ובייחוד עסקים הפועלים גם בחו"ל

צריכים אותה. פוליסת חבות המוצר המכונה גם פוליסת אחריות המוצר נועדה לכסות כל אחריות של

יצרנים ומשווקים על מוצריהם גם אם יגרם נזק לצרכנים שישתמשו במוצרים אלו ועל כן אחריות זו

היא חלק מהשירות החשוב הניתן ללקוח.