קיימות ואחריות תאגידית

קיימות ואחריות תאגידית

עד היום חשבנו שהמושג קיימות קיים רק אצל מומחים, אך נכון להיות אנו רואים שמושג זה קיים אצל כולנו,הטכנולוגיה הביאה לכך שאנחנו צריכים לקיימות שלנו בעולם. המושג קיימות נכלל גם בקיימות תאגידית ולכן זהו תפקיד אותו אנחנו אמורים למלא כל העסקים בימינו.

אנחנו מכירים את הקיימות רק זמן קצר. מי שאינו מגיע מן מתחומים של איכות ושיפור הסביבה, או מהתנדבות כלשהי שהוא עשה אז מסתבר שהוא אינו מכיר כלל את המושג הזה. נכון להיום עלתה מאד המודעות לקיימות, מפני שהסביבה שלנו נפגעת וניזקת על ידינו ולכן אנו רוצים להביא למצב של של רמת חיים טובה ועולם טוב יותר, בריא יותר, וירוק יותר.

המושג קיימות אינו קשור רק לסביבה, אלא הוא גם קשור לתחומים נוספים,למשל לתפקיד החברתי והכלכלי קיימת חשיבות רבה, ולזה אנו קוראים "קיימות ואחריות תאגידית".

ההגדרה של קיימות ואחריות תאגידית

כאשר אנו מדברים על קיימות ואחריות תאגידית אנו מדברים על חברות וגופים שונים אשר פועלים בתעשייה. מושג זה, בעצם חולל את כל ההשפעות, הסביבתיות, החברתיות והעסקיות של עסק מסוים ואת מערכותיו עם מחזיקי העניין. ולכן לפי מושג זה צריכה כל החלטה לעשות לפי ההשפעות הנ"ל.

לכן עסק אשר רוצה להרוויח ולהצליח צריך לפעול לפי ערכי הקיימות, ועל ידי כך הצלחתו אינה תהיה קטנה ולזמן קצר אלא הצלחה בטוחה לזמן ארוך. הרי ידוע שהצלחה של מקום מסוים אינה נעשית רק לפי הכנסות כלכליות, אלא לפי התפקיד בחברה שאותה הוא עושה שזו היא בעצם הקיימות והאחריות התאגידית.

לקיימות ואחריות תאגידית אפשר לקשור מושגים אחרים אשר שונים אחד מהשני כמו יזמות עסקית, פיתוח בר קיימא ואחריות חברתית, אך בסופו של דבר הכל לפי אותו כלומר, כלומר הם לא צריכים לתת ולספק דין וחשבון רק לשותפים ולבעלי המניות אלא לכל החברה.

נכון להיום קיימות סדנאות רבות על נושא של קיימות ואחריות תאגידית, זהו נושא טוב עבור העסקים, וזהו חלק משגרת עבודתם של המנהלים.

כמו כן את הנושא של קייימות ואחריות תאגידית אנו נראה בלימודים של כלכלה ומנהל עסקים, ושאר מקצועות אשר קשורים בשיווק כמו לדוגמא מדעי החיים והסביבה.