שוק ההון פורקס | ביטוח פורקס בישראל | מחיר ביטוח פורקס – ביטוח פורקס

שוק ההון פורקס | ביטוח פורקס בישראל | מחיר ביטוח פורקס – ביטוח פורקס

 

כלל פעולות מטבע החוץ נקרא פורקס. בכל יום מוערכים ערכן של מטבעות החוץ בו זמנית ומוחלפים וערכם נקבע בפורקס – שוק מטבעות החוץ. הסחר בשוק הפורקס מתקיים ללא הרף, 24 שעות ביממה כמעט בכל ימות השבוע.והוא מתבצע באופן ישיר בין הבנקים בכל העולם.הסיכון בשוק הפורקס רב הוא בגלל נזילות מטבע החוץ וערכה המתחלף והתנודות הרבות בשוק זה המהוות סיכון תמידי ברווחים אך גם אפשרויות רבות של רווחים גבוהים מאוד ברגע. אפשר להתעשר ממסחר בפורקס בשניה אחת וכן אפשר לאבד את כל ההון ברגע.

בשל סיכונים אלו, העוסקים בשוק הפורקס ירצו להגן על עצמם מפני תביעות אפשריות של לקוחות המשקיעים את כל הונם בפורקס ולשם כך נועד ביטוח פורקס.

ביטוח פורקס משכלל את כלל הסיכונים שנוטלים העוסקים בשוק זה לידי פוליסת ביטוח פורקס וזו מגנה עליהם מפני חוסר שביעות רצון, אובדן כספי או נזק כלכלי של לקוחות השקעה בפורקס.

כאשר חברות ביטוח עורכות ביטוח פורקס הן צריכות להיות מעודכנות 24 שעות ביממה לגבי שינויים החלים בשוק הפורקס והמשפיעים על גובה ההשקעות של תיקי הלקוחות המנוהלים על ידי מנהלי תיקי פורקס שמשקיעים עבור לקוחותיהם בסחר במטבע חוץ ומסכנים את הונם של לקוחות אלו ועל כן דרוש ביטוח פורקס שמותאם בדיוק לצרכים המשתנים והקיצוניים של שוק זה.

ועדת הכספים בכנסת מעמידה חוקים ותקנות שיהוו גורם מפקח לשוק הפורקס. תקנות אלו כוללות את התנאים המגבילים לקבלת רשיון לעסוק בשוק הפורקס בכדי שיהיה פיקוח על הנוגעים בדבר.היא זו שמפקחת גם במקרים של ניגודי אינטרסים בעת השקעות בפורקס שלשם כך נועד ביטוח פורקס, ללהגן במקרים בהם ניגודי אינטרסים הגיעו לדבר תביעה משפטית או הליכים משפטיים הדורשים מעובדי הפורקס פיצויים בגין הפסדים של כספי לקוחות השקעה בשוק הפורקס. זירת מסחר הפורקס מאשרת בכל שנה את הנתונים לצרכי חידוש ביטוח פורקס ועל כן חברות הביטוח העוסקות בביטוח פורקס צריכות להיות זמינות ומעודכנות בנוגע לנתונים אלו בכדי להבטיח כי פוליסת ביטוח פורקס תאפשר למבוטחים להיות מכוסים כל השנה גם אם עדיין לא חודש הביטוח בתום השנה.