אחריות תאגידית

אחריות תאגידית אחריות תאגידית היא למעשה כללי ההתנהגות של מה מותר ומה אסור של כל תאגיד המבקש לנהוג כשורה. ארגון המבקש לנהוג בהגינות ורוצה להתייחס כראוי לסובבים אותו חייב לנהוג לפי כללים ברורים אותם קובעים הארגונים המטפלים בכך. אחריות תאגידית אינה אומרת בהכרח פגיעה בתאגיד, למרות שלעתים יכולה לבוא האחריות הזו כן עם פגיעה ברווחים […]

Read More »