פוליסת חבות המוצר – כיסוי כספי מלא כנגד כל תביעה

פוליסת חבות המוצר היא פוליסה חשובה ביותר המבטחת ומעניקה למעשה אחריות לכל נזק פיזי או נפשי או לכל נזק כללי העלול להיגרם ללקוח כלומר לצד שלישי כלשהו, וכן הפוליסה מבטחת אף נזק העלול להיגרם לרכושו של הלקוח לאחר שזה השתמש במוצר תחת אחריותו של המבוטח בפוליסה זו. פוליסת חבות המוצר מבטחת למעשה כל יצרן, יבואן […]

Read More »