קיימות ואחריות תאגידית

קיימות ואחריות תאגידית עד היום חשבנו שהמושג קיימות קיים רק אצל מומחים, אך נכון להיות אנו רואים שמושג זה קיים אצל כולנו,הטכנולוגיה הביאה לכך שאנחנו צריכים לקיימות שלנו בעולם. המושג קיימות נכלל גם בקיימות תאגידית ולכן זהו תפקיד אותו אנחנו אמורים למלא כל העסקים בימינו. אנחנו מכירים את הקיימות רק זמן קצר. מי שאינו מגיע […]

Read More »